Sv. Anežka Římská

Památka: 21.ledna

Profil: Ve 12-ti nebo 13-ti letech byla určena za oběť pohanským bohům a aby ztratila panenství znásilněním. Byla vzata do Římského chrámu zasvěceného Minervě (Athéně) a když ji položili na oltář, udělala znamení kříže. Vyhrožovali ji a nakonec mučili, když se nechtěla obrátit proti Bohu. Pár mladých mužů se nabídlo, že si ji vezmou, zda z chtíče nebo z lítosti, to nevíme. Řekla, že by to byla urážka jejího nebeského Ženicha, že si zachová svou neposkvrněnost, panenství, přijme smrt a uvidí Krista. Mučednice. Zmíněna v první eucharistické modlitbě. Na její svátek jsou posvěceni v Římě dva beránci, z jejichž vlny se vyrobí pallia (pruhy bíle látky), které papež uděluje arcibiskupům na znamení jejich jurisdikce.

Zemřela: zkrácena o hlavu a spálena, nebo mučena a ubodána k smrti, nebo bodnuta do krku (zdroje se liší) 21. ledna 254 nebo 304 (zdroje se liší) v Římě. Spálena vedle Via Nomentana v Římě.

Význam jména: cudná, čistá, jehně

Patronka: zasnoubené dvojice, čistota, cudnost, zahradníci, děvčata, oběti znásilnění, panny

Atributy: jehně, beránek, žena s dlouhými vlasy a jehnětem, někdy s mečem v krku, žena s holubicí která drží v zobáčku prsten,žena s jehnětem po boku

Citát: Kristus činí mou duši krásnou šperky milosti a  cudnosti. Patřím Tomu, jemuž slouží andělé. – Sv. Anežka

Stáhnout info + obrázek sv. Anežky (23 k)